Data

20 December 2022

Propostes d'equips multidisciplinaris d’estudiants de la UPC, ESADE i l’IED Barcelona durant el Challenge Based Innovation 2022-2023.

El centre IdeaSquare de l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN) ha acollit, el 8 de desembre, a Ginebra, les presentacions finals dels prototips creats pels estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), l’Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE) i l’IED Barcelona participants al Challenge Based Innovation 2022-2023. Es tracta de la novena edició d’aquest programa, impulsat per l’IdeaSquare i el Departament d’Innovació del CERN per fomentar que equips multidisciplinaris d’estudiants, amb la col·laboració del professorat i del personal investigador de diverses entitats, treballin en noves solucions per al futur de la humanitat.

Els equips han utilitzat tècniques d'aprenentatge basat en reptes per generar cinc solucions innovadores centrades a millorar la salut, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 3) de l'Agenda 2030. Els projectes s’han desenvolupat amb l'ajut de tecnologies disruptives de detectors del programa Attract, liderat pel CERN. Attract és una iniciativa finançada pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea per crear un ecosistema d'innovació sostenible a Europa centrat en tecnologies de detecció i imatge per impulsar la investigació fonamental, les aplicacions industrials i la innovació social.

Els projectes presentats són:

  • Dispositiu portàtil basat en IA, per fer diagnòstics oftalmològics. L’equip Fleming ha desenvolupat un dispositiu portàtil de baix cost per fer exàmens oftalmològics en comunitats en vies de desenvolupament de Sierra Leone, a partir de les tecnologies d’Attract i el diagnòstic automatitzat basat en Intel·ligència Artificial (IA).
  • Sistema portàtil per monitorar l’evolució del càncer. L'equip Curie ha estudiat com fer més accessible el seguiment del tractament del càncer a les zones rurals mitjançant una gamma-càmera d’un projecte del programa Attract. També han dissenyat i prototipat una sonda operada manualment, similar a un sistema d’ecografia portàtil.
  • Dispositiu per diagnosticar malalties cardíaques. L'equip Sklodowska s’ha proposat solucionar l’escassetat d’atenció geriàtrica a les zones rurals dels Balcans Occidentals. Per fer-ho, ha desenvolupat un dispositiu de diagnòstic de malalties cardíaques que no necessita personal altament format per al seu ús.
  • Dispositiu disruptiu per diagnosticar mesotelioma. L’equip Manabe ha ideat un dispositiu de diagnòstic de mesotelioma –càncer de pulmó induït per inhalació de fibres d’amiant– pensat per als treballadors de desballestament de vaixells a Bangladesh. La solució combina el diagnòstic basat en l’anàlisi hiperespectral del líquid pleural mitjançant una tecnologia disruptiva d’Attract, amb un programa de conscienciació sobre la problemàtica entre els treballadors.
  • Detector de càncer de pulmó en l’alè. L'equip Galilei s’ha enfrontat al repte de detectar el càncer de pulmó en estadis primerencs, atesa la baixa taxa de supervivència que hi ha quan s’arriba al diagnòstic a partir dels símptomes. Per això ha proposat utilitzar una tecnologia molt sensible, anomenada single-photon i desenvolupada amb ajut del programa Attract, per detectar-lo en l’aire de l’alè, mitjançant biomarcadors específics que estan en fase experimental.

Podria interessar-te