Data

16 December 2022

Jardins verticals, mobiliari verd efímer i aplicacions mòbils que expliquen les accions plantejades són algunes de les propostes presentades amb l'objectiu de despertar de nou l'interès dels barcelonins per aquest eix comercial.

Un equip interdisciplinari d'estudiants de l’IED Barcelona ha participat en el programa “Dissenyem comerç”, iniciativa de la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives i la Regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda promoguda per Disseny Hub Barcelona i Barcelona Activa. El seu objectiu és impulsar el comerç de proximitat a la ciutat gràcies al poder transformador del disseny.

En concret, els alumnes han treballat en la dinamització de l'Eix Comercial del Passeig de Gràcia. Primer, realitzant una recerca de camp per a conèixer la realitat d'aquest important enclavament; després, han elaborat diverses propostes creatives per a la seva reactivació.

Durant la fase de recerca, han percebut una certa desconnexió dels ciutadans amb aquesta zona, a la qual molts consideren un mer espai de pas dedicat a turistes i consumidors de productes de luxe. Per a reactivar-la i aprofitar-ne l’alt valor cultural així com la ubicació cèntrica, han ideat diverses propostes en línia amb la necessitat també detectada d'augmentar-ne les zones verdes i entorns d'oci amb la finalitat d'acostar-la als barcelonins.

Han presentat per a això des de projectes de cocreació de jardins verticals fins a instal·lacions d'estructures efímeres sostenibles en punts culturalment estratègics i mobiliari verd efímer. També han suggerit organitzar concursos d'aparadors de votació popular i xerrades entre diferents comerços per a potenciar el valor de proximitat dels seus productes. Finalment, per a aconseguir una comunicació més fluida i pròxima amb els barcelonins, han proposat una aplicació mòbil amb la qual explicar les diferents accions plantejades.

Els estudiants que han participat en el programa “Dissenyem comerç” són: Idoia Ulchur, Rebeca Martell, Lucia Alabart, Marta Marín, Pablo Latorre i Cristina Moretti. Han comptat amb els tutors João Alves, docent de Brànding i director de l'agència Momento, i Cesc Grau, docent de Creativitat i Esdeveniments i director de C es C Studio, coordinats des de la direcció de l'àrea de Management & Design Strategies del IED Barcelona.

 

Podria interessar-te