Data

11 July 2016

El resultat són uns projectes que plantegen solucions als problemes urbanístics actuals.

Els alumnes del Títol Superior en Disseny de Transport han col·laborat amb SEAT per investigar sobre els vehicles i dispositius de mobilitat de les ciutats del futur. El plantejament inicial consistia en detectar les necessitats que tindran els usuaris l’any 2035 i com seran els sistemes de transport i l’urbanisme que s’hauran d’adaptar a elles.

El resultat són uns projectes que plantegen solucions als problemes urbanístics actuals, com ara la gran quantitat de vehicles, els embussos o el negatiu impacte visual que generen a les grans ciutats. Algunes de les propostes presenten nous sistemes de mobilitat que mitjançant els Big Data analitzen les demandes dels usuaris per a ser transportats al destí desitjat, transports que es conceben com nous espais de socialització o solucions que integren el vehicle com a part del mobiliari urbà.

Un total de cinc propostes han estat presentades davant d’un jurat presidit per l’Alejandro Mesonero-Romanos, director de disseny de SEAT, qui ha escollit els dos millors projectes per a realitzar una beca amb l’equip de disseny. A partir de l’octubre del 2016, els dos alumnes seleccionats, Christoph Sokol i Luís Mestre, participaran en el desenvolupament de vehicles reals de l’empresa i continuaran amb el seu propi projecte per a profunditzar conceptualment i tècnicament.

A aquesta galeria podeu veure totes les imatges dels projectes.

Podria interessar-te