Any acadèmic

2020

Un servei orientat a millorar el futur de la micromobilitat a Barcelona des d'una doble vessant: ajudar els usuaris a desplaçar-se per la ciutat i animar-los a explorar nous llocs.

DNA (Drive, Navigate and Advance) és una comunitat d’usuaris i una xarxa de partners connectats entre si a través d’una aplicació mòbil.

L’app ofereix una experiència divertida i interactiva integrada per dos usos. D’una banda, la Manera Mobilitat permet localitzar i reservar vehicles de diferents tipus, al mateix temps que ofereix informació sobre descomptes i promocions. La Manera Joc ofereix la possibilitat de descobrir Barcelona mitjançant una experiència basada en la localització i obtenció de recompenses.