Com un focus en un escenari, el disseny il·lumina els problemes actuals, buscant solucions i confrontacions

El principi de tot projecte disseny rau en posar al centre el benefici de les persones (Human Centered Design). Aquest, actualment, es troba en el punt de mira a causa d’un nou paradigma en el qual l'ésser humà ja no és l’únic actor sino que es converteix en un dels components d'un ecosistema gegant. Per tant, el rol del disseny és reflexionar i operar dins aquest nou context on hi conviuen múltiples actors.

Humans, naturalesa i tecnologia són els components d'aquest ecosistema i les seves múltiples interaccions generen els camps de recerca del disseny del futur. Dels objectes als serveis, dels espais a les experiències, dels vehicles a la mobilitat… la transició és immaterial i imparable.

A l’IED ens qüestionem quin paper pot exercir el disseny en aquesta complexitat, en la regeneració de les connexions perdudes i en la creació d'altres noves.

Sense negar el disseny d'objectes que va distingir les primeres etapes de la història del disseny, ni el disseny de serveis i experiències que ha marcat el seu desenvolupament, el principal repte recau a planificar les interaccions entre sistemes complexos i connectar competències aparentment distants per a permetre un desenvolupament social, ecològic i tecnològic sostenible.

Som una Escola de Disseny i dissenyar significa generar un impacte: hem de preguntar-nos quin és l'abast i la naturalesa d'aquest impacte sobre el planeta en el qual vivim i sobre les persones i altres espècies que l’habiten amb nosaltres. Fins i tot, allò que considerem no-humà —màquines incloses—.

Les tecnologies a la nostra escola són un mitjà expressiu i una eina per a dissenyar: també han de convertir-se en objecte de pensament crític, per a comprendre els seus límits i implicacions respecte a la forma en què mirem la realitat i ens relacionem amb ella, a la nostra capacitat creativa, a les lògiques de poder, als perills per a la salut (física i mental) i al planeta.

Només amb la consciència d'aquesta nova perspectiva el disseny podrà tornar a impregnar els processos productius industrials i no industrials pel què fa als continguts, llenguatges, codis expressius i formals així com aspectes tècnics i funcionals. D’aquesta manera, podrà continuar generant innovació, desig, usabilitat i viabilitat.

Dissenyadors, creadors, usuaris, humans i no humans són els protagonistes d'aquesta nova fase. Benestar, biotecnologia, ciutat, fabricació digital, experiència, ètica energètica, inclusivitat, interaccions, nous materials, mobilitat, serveis, societat, respecte, espais, transició i transformació són les paraules clau que l’acompanyen.

Oferta Formativa