Natura

Any acadèmic

2022

Disseny per a un restaurant inspirat en la natura amb un envoltant de paraments verticals en un espai de doble alçada com a arbres

Proposta per al Restaurant Virens de l'Hotel Almanac Barcelona inspirada en la natura. Les estudiants dissenyen una membrana envolupant de paraments verticals en un espai de doble alçada com si fossin els arbres que allotgen cadascun dels aliments i vegetals que utilitza el xef Rodrigo a la cuina.

En el projecte, que busca oferir una experiència immersiva al comensal, s'han utilitzat tons i matisos que van des del verd al terra, i una gamma de materials simples com ara la fusta i l'argila, a més de textures poroses per condicionar l'acústica del local. Aquesta elecció d'elements senzills també connecta amb la idea de tornar als orígens i al treball manual, quelcom necessari per elaborar els plats d'un restaurant.