Any acadèmic

2023

Un sistema de filtratge de les aigües marines contaminades per microplàstics

“Plastic Nostrum” és un sistema de filtratge de les aigües marines contaminades per microplàstics inspirat en les terracotes.

Es compon de dos mòduls combinables i apilables (anomenats Terrákos) que es poden fabricar o bé de manera artesanal o bé amb impressió 3D de ceràmica i que contenen boles de Neptú, unes pilotes de fibra procedents de la descomposició de la posidònia que actuen com una xarxa de pesca que atrapa el plàstic.

La forma de les estries, que varia en funció de la tècnica emprada per a produir les peces, aporta bellesa i facilita el moviment de l'aigua.