Any acadèmic

2023

Millor Tesi de Disseny de Transport 2023

Aquest projecte inclou un sistema i un vehicle dissenyats al voltant de la recol·lecció de carboni per al seu processament i ús posterior contra la desertificació dels sòls i per a la promoció de la diversitat.

D'una banda, Polestar negative és un vehicle autònom, tant per circular per ciutat com per recórrer llargues distàncies, que permet filtrar l'aire i atrapar-ne el carboni.

De l'altra, Elemental és un sistema que engloba el procés de recol·lecció d'aquest element entre àrees urbanes i rurals disseminades arreu del món. Per fer-ho, inclou, a més dels vehicles, el disseny d'estacions de processament i de dipòsit de carboni.