Any acadèmic

2023

Nova identitat gràfica que vol transmetre al visitant l’explosió de creativitat d’aquesta institució

Proposta d'una nova identitat gràfica que vol transmetre al visitant l’explosió de creativitat d’aquesta institució amb 130 anys d’història alhora que el convida a participar d’un espai obert a la innovació.

Per fer-ho, l'estudiant crea composicions dinàmiques amb dos elements (el cercle i el rectangle) que sobresurten del format, generant així una sensació de dinamisme i moviment. Com a contrast, el logotip i la tipografia són visualment més senzills per no competir amb les figures geomètriques ni sobresaturar-ne la gràfica.