Any acadèmic

2021

Una investigació de l'ús de la Resposta Sensorial Meridiana Autònoma (ASMR, en les sigles en anglès) en la comunicació de les marques per connectar de manera més profunda amb els seus públics

L'ASMR és un fenomen sensorial, popularitzat els darrers anys en format vídeo i especialment a través de plataformes socials, que provoca una sensació plaent, de formigueig i relaxació, a l'espectador. En un context com l'actual, on hi ha una sobresaturació d'informació i publicitat, aquesta proposta aborda les possibilitats de l'ASMR per desenvolupar un tipus de publicitat immersiva i sensorial.