Any acadèmic

2020

Una proposta de tren metropolità per a 2035, desenvolupada en col·laboració amb Talgo com a projecte de final d’estudis.

Vertal és un sistema de mobilitat intel·ligent col·lectiu que disposa d’un sistema de variació direccional per moure’s tant horitzontal com verticalment.

L’objectiu d’aquest projecte està centrat en oferir un servei de transport públic que permeti acostar de manera personalitzada i còmoda a l’usuari a la seva destinació.