Mórfosis IED Barcelona – Estudiante: Camila Kotliarksy

Any acadèmic

2024

Un projecte per transitar les “petites morts quotidianes” amb comprensió, resiliència i humor

Creació de la identitat de marca, il·lustració, tipografia i copywriting d'una funerària de la vida que celebra i ajuda les persones que passen per les “petites morts quotidianes” a transitar-les amb comprensió, resiliència i humor, mitjançant rituals. Amb l'objectiu de transmutar a la vida i no prendre’ns-la tan seriosament.

El projecte pretén ajudar a superar situacions que semblen la fi del món (ser acomiadat, ruptures, veïns molestos) però no ho són realment.

L'estudiant utilitza un to de veu humorístic argentí i una identitat visual. Aquesta marca t'ajuda a no “ofegar-te en un got d'aigua”.

Podria interessar-te: